Η ομάδα των Δικηγόρων της TCC Temple Chambers σας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και εκπροσώπηση ανώτατης ποιότητας σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου. Οι Δικηγόροι μας εμφανίζονται και αναλαμβάνουν κάθε είδος ποινικών υποθέσεων και έχουν πολυετή εμπειρία να παρέχουν εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Λόγω της μεγάλης εμπειρίας των δικηγόρων μας, συχνά ανατίθενται στο γραφείο μας σοβαρές και περίπλοκες ποινικές υποθέσεις.


Ποινικό Δίκαιο

Όλοι οι Δικηγόροι του γραφείου μας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διά εξασφάλιση στον πελάτη τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε κάθε είδους ποινικών υποθέσεων.


Τομείς εξειδίκευσης

 • Φόνος εκ προμελέτης/ εξ αμελείας και Ανθρωποκτονία
 • Βίαια εγκλήματα Επιθέσεις
 • Οργανωμένο Έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της εκβίασης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Money laundering)
 • Εμπορία και κατοχή ναρκωτικών
 • Σεξουαλικά αδικήματα όπως βιασμού και της παιδικής κακοποίησης
 • Παιδική πορνογραφία
 • Διαδικτυακά αδικήματα
 • Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης
 • Απαγωγή
 • Τροχαία αδικήματα
 • Κλοπή
 • Παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας της υγείας και της ασφάλειας

Διεύθυνση

Μιχαήλ Γιωργαλλά αρ.3 - 4

Τ.Κ.2409 Έγκωμη

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα +357 22 270407 / 08

ΦΑΞ. +357 22 270108

E-MAIL lawyers@templecourtchambers.co.uk